Japanese Meiji Satsuma

Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5

Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5

Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5
A beautiful antique Satsuma Japanese pottery, about 5 tall.
Japanese Satsuma Millefleur Hand Painted Porcelain Vase Meiji/Taisho 5