Japanese Meiji Satsuma

Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S

Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S

Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S
JUST A LITTLE RIM WEAR TO THE GOLD THE VASE ARE AMAZING NOT SURE WHO.
Amazing -2 Large Signed Kinkozan Japanese Meiji Satsuma Vase S